Chit Refractar Ceramic - Izochit

Preț redus48,00 lei

DESCRIERE:
Adeziv pentru îmbinare tuburi și inserții de samotă. Este un adeziv mono-component pe bază de apă, cu supliment de praf de samotă.

UTILIZARE:
Durată de întărire: după aprox 30 min. la o temperatură de 23°C și umiditate relativă 50%.
Contractare: niciuna
Pregătirea suprafeței: Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără praf și grăsimi.
Îndepărtați particulele libere de pe suprafața materialului, suprafețele poroase trebuie umezite în prealabil.
Aplicare: cordon cu lățime minim 3mm, maxim 25mm.
Temperatură de operare: între +5°C și +30°C. Îmbinarea poate fi încălzită treptat la 12 ore după aplicare.
Curățare unelte și mâini: cu apă și săpun.

SIGURANȚĂ:
H315 Provoacă iritarea pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare
grave.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările de eliminare a deșeurilor.
P101 Sunați imediat la un centru de informare toxicologică/un medic.
P302+P352 În caz de contact cu pielea: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute.
P332+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P362+P364 Scoateți îmbrăcămintea contaminată, și spălați înainte de reutilizare.
P305+P338+P351 În caz de contact cu ochii: Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul, clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute.
CONȚINE: Silicat de sodiu

Vezi portofoliul nostru de lucrări aici.

Ce spun clienții noștri

Maria P.

Recomand cu drag.

Apelez la echipa Șeminee Ardeal pentru serviciile lor de coșerit și pentru verificarea anuală a șemineului. Sunt foarte multumit de serviciile și de promptitudinea lor. Recomand cu încredere! Noi cu siguranță vom continua să apelăm la ei pentru fiecare întrebare, verificare și reparație.

Andrei M.

Profesioniști și atat.

Deținem o pizzerie în care avem un cuptor pe lemne. Ni se recomandă o curățare a cuptorului și a coșului de fum la un interval de maxim 6 luni, atât din motive de siguranță, cât și din motive de igienă alimentară. Pentru fiecare verificare și curățare, apelăm cu încredere la echipa Șeminee Ardeal.

Alte categorii

Vezi toate