Legislația aplicabilă

Respectarea prevederilor legale (Ordinul Ministrului Afacerilor Interne OMAI nr. 163/2007) referitoare la curățarea coșurilor de fum vă protejează viața și bunurile de riscuri: explozii, incendii, intoxicații cu monoxid de carbon, fum în casă, funcționarea centralelor termice în afara parametrilor optimi, funcționarea defectuoasă a șemineelor sau sobelor etc.

Normele de prevenire și stingere a incendiilor (P.S.I.) instituie obligativitatea ca operațiunile de curățare a coșurilor să fie făcute de către coșari autorizați în vederea evitării riscrilor.

Hotararea de guvern nr. 537/2007 spune că: „Neexecutarea verificării, reparării și curățării periodice, cel puțin o dată pe an, a coșurilor pentru evacuarea fumului, precum și nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora, se sanctionează cu amendă ce se încadrează de la 500 lei la 1000 lei.”

Conform legislației în vigoare, coșul de fum se curăță cel puțin o dată pe an de către coșari autorizați pentru efectuarea acestor servicii.
Beneficiarilor de focare ce funcționează cu combustibili solizi le recomandăm serviciul de coșerit la un interval de 6 luni, întotdeauna împreună cu verificarea și curățarea coșului de fum!
Pizzeriile care au cuptoare ce funcționează cu combustibili solizi, trebuie să faceți curățarea la un interval de maxim 6 luni, atât din motive de siguranță, cât și din motive de igienă alimentară.